HOSANA – 39

Đang cập nhật

THÀNH PHẦN

Protein: ………………32,9

Chất mang vừa đủ vừa đủ: ………1kg

CÔNG DỤNG:

  • Gây màu nước xanh (vỏ đậu) tạo thức ăn ban đầu.
  • Ổn định độ pH, giảm các loại khí độc NH3, H2S, NO2,…
  • Tạo ra đầy đủ thức ăn tự nhiên, tạo trùn chỉ ốc gạo.
  • Giảm chi phí sản xuất đạt năng suất, đạt chất lượng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

NUÔI QUẢN CANH CẢI TIẾN:

+ Lấy đầy đủ nước. Sau 1-2 ngày diệt tạp sử dụng CHẾ PHẨM với số lượng 5kg cho 2 công đầm lớn (hoặc 5kg/1500m3)
+ Sau 20-25 ngày kể từ ngày thả giống, kiểm tra thức ăn tự nhiên (TRÙN CHỈ, ỐC GẠO) và các phiêu sinh khác trong ao, đầm, vuông, ruộng có giảm hoặc hết thì bón bổ sung CHẾ PHẨM với số lượng 5kg cho 3 công đầm lớn hoặc (5kg/2000m3)
+ Các lần bón bổ sung sau đó cách nhau 15-20 ngày tùy khả năng đầu tư.