NEONYTAN

Đang cập nhật

THÀNH PHẦN:

Neomycin…………………………20 g
Nystatin…………….150.000.000 UI
Tá dược vừa đủ…………………1 kg

CÔNG DỤNG:

Điều trị và ngăn ngừa nấm, nhiễm trùng nấm như: nấm phổi, nấm diều, nấm đường tiêu hóa, nấm nội tạng ở gà, vịt, ngỗng, đà điểu; heo, bê nghé, trâu bò, dê cừu. Sử dụng trong các trường hợp viêm phổi, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy do bội nhiễm nấm.

LIỀU DÙNG:

– Phòng ngừa nhiễm nấm trong thức ăn: 1 g/2 kg thức ăn trong 3 ngày.
– Phòng bệnh nấm và tiêu chảy do bội nhiễm nấm: Liều dùng chung cho các loài: 1 g/2 L nước uống hoặc 1 g/kg thức ăn trong 3 ngày.
– Điều trị nhiễm nấm:
+ Gia cầm: 1 g/1 L nước uống hoặc 1 g/7kg thể trọng liên tục trong 5 ngày.
+ Heo, bê nghé, dê cừu: 1 g/15 kg thể trọng liên tục trong 5 ngày.
+ Trâu, bò: 1 g/30 kg thể trọng liên tục trong 5 ngày.