BZT DIGESTER

Đang cập nhật

BZT DIGESTER

CÔNG DỤNG

hân hủy hữu cơ, làm sạch nền đáy ao nuôi tôm, làm giảm khí độc, H2S, giảm mùi, sử dụng thích trong môi trường nước mặn và nước ngọt

CÁCH SỬ DỤNG

Tháng thứ 1&2: 100 g/ 10.000 m2
Tháng thứ 3: 150 g/ 10.000 m2
Sau khi thu hoạch: 1 kg/10.000 m2

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
227 g/gói
50 gói/thùng