AQUA MEVERIN

Đang cập nhật

Danh mục:

CÔNG DỤNG

Đặc trị các bệnh về gan, như sưng gan, teo gan, gan bị đỏ, gan bị vàng, phân trắng trên tôm

CÁCH DÙNG

Định kỳ: 2 g/kg thức ăn.
Khi phát hiện bệnh: 5 g/kg thức ăn

QUY CÁCH

500 g/gói
40 gói/thùng