Tag: BZT

BZT DIGESTER

Giá: Đang cập nhật

BZT DIGESTER CÔNG DỤNG hân hủy hữu cơ, làm sạch nền đáy ao nuôi tôm, làm giảm khí độc, H2S, giảm mùi, sử dụng thích trong môi trường nước mặn và nước ngọt CÁCH SỬ DỤNG Tháng thứ 1&2: 100 g/ 10.000 m2 Tháng thứ 3: 150 g/ 10.000 m2 Sau khi thu hoạch: 1 […]