GÂY TẢO 79

Đang cập nhật

Quy cách: 1kg, 5kg, 10kg

THÀNH PHẦN:

MgSO4.H2O………………………20g

Al2O3……………………………40g

K2O…………………………….4g

CaO……………………………….20g

Na2O………………………………3,5g

Fe2O3……………………………….5g

(NH2)2CO…………………………..10g

P2O5……………………………….9g

ZnSO4……………………………..20g

FeSO4………………………………20g

Tá dược vừa đủ……………………..1000g

CÔNG DỤNG:

  • Giúp gây màu nước, tạo màu, gây tảo ao nuôi có màu xanh đọt chuối, xanh nước trà.
  • Ổn định hệ sinh thái rong ao nuôi tôm, giúp ao nuôi có giàu dưỡng chất, phát triển động vật phù du, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm mau lớn .
  • Ngừa hiện tượng tôm bị kéo đàn sau khi thả, tôm phát triển không đồng đều.
  • Ngừa ao tôm bị trong nước lâu ngày sinh rong nhớt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Gây màu trước khi thả tôm: 1kg cho 2.000-3.000m3
  • Xử lý định kỳ trong ao đang có tôm: 1kg cho 4.000-5.000 m3.

Số TCCS: 61/2020/AV

Mã số: 02014235