Danh mục: sản phẩm dinh dưỡng

BIO RUBY

Giá: Đang cập nhật

Gây màu nước nhanh chóng, tạo thức ăn tự nhiên. Giúp ổn định môi trường hư pH, độ kiềm, tạo màu nước xanh lá chuối non, từ đó thả tôm đạt đầu con, tăng sức đề kháng, hạn chế tối đa các loại bệnh như đốm trắng, đầu vàng, gan