Danh mục: Chưa phân loại

AQUA TOXIC

Giá: Đang cập nhật

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng Loại bỏ các chất hóa học độc hại  Khử phèn nâu, phèn trắng, lắng tụ phù sa
BZT DIGESTER

Giá: Đang cập nhật

Quy cách: 227gr Thành phần: Trong 1gr sản phẩm có Nitrobacter sp. ……………………………………… 4,6×10^5 CFU/kg Saccharomyces spp ………………………………………..2,5×10^6 CFU/kg. Công dụng: Bổ sung vi sinh vật có lợi cho ao nuôi tôm, cá. Giúp phân hủy chất hữu cơ như: thức ăn dư thừa, phân thải ra của tôm, cá, phân hủy xác tảo tàn […]
DECOX

Giá: Đang cập nhật

DIỆT TẤT CẢ CÁ LOẠI RONG: RONG NHỚT, RONG ĐÁ, RONG ĐUÔI CHỒN
DỊCH TRÙN QUẾ PROMINS

Giá: Đang cập nhật

100% nguyên liệu từ trùn quế Kích thích thèm ăn, tăng trọng nhanh, áo thức ăn
DRT 99

Giá: Đang cập nhật

Khống chế rong đuôi chồn, khống chế tảo độc, tảo phát sáng.
MS 9000

Giá: Đang cập nhật

DIỆT SỨA, TRỨNG NƯỚC, DIỆT KHUẨN VIBRIO, PHÁT SÁNG
SUPPER BIO

Giá: Đang cập nhật

CHUYÊN GIA TẠO MÀU NƯỚC SINH SẢN TRÙN CHỈ, ỐC GẠO